I. Sárospataki Borkirálynő
április 29, 2008

Fegyveres vitézek védték az Újbástya kapuját

 

Fegyveres vitézek védték az Újbástya kapuját

Sárospatak – A hivatalos intézményavató előtt birtokba vehette a publikum szombaton a Sárospatakon felépített Újbástya Rendezvénycentrum épületét, amelynek alapjai a történelmi várfalakon nyugszanak. Fegyveres vitézek védték az Újbástya kapuját 2008.04.26.

// <![CDATA[
var ord=Math.round(Math.random()*100000000);
document.write('’);
// ]]><a href="http://ad.adverticum.net/click.prm?zona=21267"
target=”_top”> Kattintson a
hirdetésre!

A hivatalos intézményavató előtt birtokba vehette a publikum szombaton a Sárospatakon felépített Újbástya Rendezvénycentrum épületét, amelynek alapjai a történelmi várfalakon nyugszanak.

Nagyméltóságú Rákóczi Fejedelem Urunk és Lórántffy Zsuzsanna Fejedelemasszonyunknak pataki várának újonnan felépített bástyája, ama bizonyos Újbástya ezen esztendő április havának végén 300 éves romállapotából újjáéledve esmételten birtokba vétetik, s a pataki nép, valamint a honi és külhoni látogatók rendelkezésére bocsáttatik – szólt az invitálás. Sajt- és borkóstolás, játszóház, szépségverseny és más programok fogadták a nagyérdeműt. A bástya bejáratáénál teljes harci díszben, páncélban és fegyverzetben lévő vitézek fogadták a vendégeket. A nap fénypontja az Első Sárospataki Borkirálynő választás volt. A szakértő zsűri dr. Hörcsik Richárd polgármester elnökletével a bor- és szőlőtermeléssel összefüggő feladatok megoldása után idén Götz Ildikót választotta meg borkirálynőnek.

www.boon.hu/engine.aspx/fegyveres-vit-233-zek-v-233-dt-233-k-az-218-jb-225-stya-kapuj-225-t/t/page/boon-article-detail-page/cn/haon-news-FCUWeb-20080426-0729522638/dc/im:boon:news_special-borsod/ag/im-boon